A szövetségről

 

A Szövetség céljai:

1. A magyarországi régiség- és műtárgykereskedők országos érdekképviselete

2. A régiség- és műtárgykereskedők szervezetének - a későbbiekben - közjogi szervezetben működő szakmai megerősítése, szakmai kamaraként.

3. A képző- és iparművészet pártfogolása szoros együttműködésben közgyűjteményekkel, a gyűjtési kultúra színvonalának emelése.

4. Nemzetközi szövetségekhez, társszervezetekhez történő csatlakozás, a magyar régiség- és műtárgykereskedelem nemzetközi rangra emelése és az európai normákhoz történő igazítása.

 

A Szövetség feladatai:

 • A Szövetség országos szervezetként összefogja a régiség- és műtárgykereskedelem területén tevékenykedő összes szervezetet, kis- és nagyvállalatot, gazdasági társaságot, egyéni vállalkozót, magánszemélyt és fórumot biztosít céljaik, érdekeik egyeztetéséhez. 
 • Önállóan, illetve más hatóságokkal és szervezetekkel együttműködve érdekvédelmi feladatokat lát el.
 • Figyelemmel kíséri a régiség- és műtárgykereskedők tevékenységének szakszerűségét, szükség esetén gondoskodik az üzleti és szakmai verseny tisztaságának védelméről.
 • Egyezteti a tagok egymással szembeni érdekévényesítését és amennyiben a tagok igénylik, vitáik eldöntéséhez egyeztető testületet hoz létre.
 • Harmadik féllel szemben ellátja a tagok érdekvédelmét.
 • A Szövetség működése során kapcsolatot épít ki és tart fenn minden olyan szervezettel, amely elősegíti működését, így különösen - törvényhozó, kormányzati, önkormányzati és hatósági szervezetekkel, valamint részt vesz a műtárgykereskedelmet és műtárgyvédelmet érintő, illetőleg a szakma gyakorlásának feltételeit meghatározó jogi törvényhozásban. 
 • A Szövetség véleményezi a műkereskedő szakmát, a szakmagyakorlást, a szakmai továbbképzést, illetőleg a műtárgykereskedelmet és műtárgyvédelmet érintő jogszabálytervezeteket, rendeleteket és hatósági tervezeteket, szükség esetén pedig ezek módosítását, vagy megalkotását javasolja, vagy kezdeményezi.
 • Vállalja jogszabályi keretek között a szakmai képzés és továbbképzés koordinálását.
 • A Szövetség biztosítja a tagok szervezett keretek között történő megjelenését szakmai rendezvények, kiállítások és egyéb társadalmi események megszervezésével és támogatásával, időszaki kiadványok megjelentetésével.
 • Nemzetközi kapcsolatokat hoz létre és tart fenn külföldi szakmai szervezetekkel és szövetségekkel. Tagként képviseli Magyarországot a nemzetközi szakmai szövetségekben illetve azok rendezvényein.
 • Lehetőséget biztosít a tagok tájékozódásához a hazai és nemzetközi műkereskedelmet érintő fontosabb eseményekről, szerződéskötésekről és árverésekről, nyilvántartja a nemzetközi műkereskedelem jelentősebb cégeinek feladatait, tájékozódást nyújt a nemzetközi árverőházak évi programjáról. A tagság által önkéntesen szolgáltatott adatokból nyilvános adatbankot hoz létre, amelyből felkérésre információt, referencia adatokat is szolgáltat, az adatszolgáltatással kapcsolatos kezelési szabályok szerint. 
 • Gondoskodik a műkereskedő szakma - rangjának megfelelő - nyilvános megjelenéséről, elismertetéséről mind bel-, mind külföldön.